Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Artura Wierzejskiego

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie – dzielnice Ursynów, Wilanów, Mokotów.

Ponadto:

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.